Papua-Insects.nl

De Stichting Papua Insecten

meer informatie:


De Stichting Papua Insecten

De Stichting Papua Insecten stelt zich tot doel om in samenwerking met biologiestudenten in Papua Indonesia en entomologen de insectenfauna van Papua Indonesia te onderzoeken ten einde zogenoemde biodiversiteits "hot spots" te kunnen traceren, en zo bij te dragen aan de bescherming van het regenwoud. Deze zogenoemde biodiversiteits "hot spots" moeten beslist beschermd worden. Bekende organisaties, zoals het Wereld Natuurfonds en Conservation International, spannen zich al jaren in voor het behoud van het regenwoud wereldwijd, maar zij richten zich vooral op grotere dieren, zoals vogels, reptielen, zoogdieren en vissen. De Stichting Papua Insecten wil deze en andere organisaties voorzien van informatie over gebieden van endemisme (unieke soorten), biodiversiteits "hot spots" en taxonomische en faunistische informatie betreffende insecten van Papua Indonesia, om zodoende sterker te staan in de strijd voor bescherming van het regenwoud in Papua.

Bovendien stimuleren en steunen wij plaatselijke universiteiten en biologiestudenten in Papua om mee te werken aan inventarisaties en andere onderzoeksprojecten aan insecten in Papua.


ANBI-informatie
Stichting Papua Insecten (Papua Insects Foundation), fiscaalnr. 8158.33.039
contactadres: (wetenschappelijke informatie) Drs. R. de Vos, Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden (rob.devos@naturalis.nl); (financiën) M. Guimaraes Cruz, Herculesstraat 122H, 1076 ST Amsterdam (monica.guimaraescruz@naturalis.nl )
Bestuur: Drs. R. de Vos (voorzitter), S. Sinnema (secretaris), M. Guimarães Cruz (penningmeester), G. Withaar (bestuurslid), Ir. P.J. Zumkehr (bestuurslid), Mrs. Dra. D. Suhartawan (foreign board member), Miss E.L. Warikar (foreign board member), Miss E.F. Rahareng (foreign board member), Mrs. E. Ramanday (foreign board member).
Voor financiële rapportage dient u zich te wenden tot het adres van de penningmeester zoals hierboven vermeld. Het beleidsplan en doelstelling van de Stichting Papua Insecten wordt op deze pagina en de homepage uiteen gezet.
[opgesteld op 28 november 2013, herzien en aangepast op 17 mei 2021]


 

Help ons het regenwoud

in Papua te beschermen

Steun de projecten van de studenten in Papua


Evie Warikar en Rinto Mambrasar van UNCEN met Papua jeugd (foto: Piet Zumkehr)

Doel van deze website

Als onderdeel van de Stichting Papua Insecten is het doel van deze website om organisaties, wetenschappers, studenten, musea en iedereen die geinteresseerd is, informatie te kunnen bieden over in Papua voorkomende insecten. Deze informatie omvat soortenlijsten met de meest recente nomenclatuur, foto's van de soorten, verspreidingskaarten (samengesteld met informatie uit literatuur en collecties) en een relevante literatuurlijst. Indien mogelijk geven we ook informatie (met foto) over de typen.

 

Stervend regenwoud in Pass Valley, Jayawijaya (Foto: Rob de Vos, 1993)

Zeer belangrijk is het vaststellen van zogenoemde biodiversiteits "hot spots", gebieden waar de insectenfauna erg rijk is aan soorten en daarom belangrijk is om te beschermen. Om in staat te zijn deze "hot spots" daadwerkelijk te vinden is het noodzakelijk de insectenfauna in heel Papua te inventariseren en kennis te hebben van de soorten welke in Papua voorkomen. De Stichting Papua Insecten kan hierbij van dienst zijn.

Informatie over sommige insectenorden is nog niet altijd compleet, omdat er nog onzekerheden zijn in systematiek of omdat er nog nauwelijks door wetenschappers aan die groep is gewerkt. Aan de andere kant zijn er taxa waaraan wel recentelijk en gedetailleerd is gewerkt, zodat deze in deze website uitgebreid kunnen worden behandeld. De informatie die gegeven wordt achten wij betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd. De medewerkers aan deze website zijn zelf wetenschappers of staan in nauw contact met specialisten in de wereld.

Het bestuur van de Stichting Papua Insecten

 

 

 

Rob de Vos heeft zich gespecialiseerd in beervlinders (Lepidoptera: Arctiidae) van Zuidoost Azië in het algemeen en die van Nieuw Guinea in het bijzonder. Hij werkt in het Naturalis Biodiversity Center (NBC) in Leiden (afdeling Entomologie). Rob is tevens de webmaster van deze website en voorzitter van de Stichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siep Sinnema is gespecialiseerd in Uraniidae (Lepidoptera) van Zuidoost Azië. Siep is de secretaris van de Stichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Guimaraes Cruz is afgestudeerd bioloog en werkt momenteel als coördinator van het papillotten-digitalisatieproject in Naturalis Biodiversity Center. Monica is de penningmeester van de stichting.


 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Zumkehr is gespecialiseerd in microlepidoptera, met name Tortricidae (Lepidoptera), en bladmineerders. Behalve dat is hij ook vogelkenner, ook van Nieuw Guinea. Hij heeft bovendien een grote ecologische kennis. Piet is gewoon bestuurslid van de Stichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daawia Suhartwan (UNCEN, KSP-collection) is buitenlands lid van de Stichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evie Lily Warikar (UNCEN, KSP-collection) is buitenlands lid van de Stichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icka Ramandey (UNCEN), teacher, KSP curator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlani Febrida Rahareng (UNCEN), teacher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entomologie is onze hobbie en gedeeltelijk ook ons beroep. Om informatie te verzamelen hebben we veel musea en privecollecties bezocht, raadpleegden specialisten, deden literatuurstudie en publiceren in wetenschappelijke vakbladen.

We vinden het belangrijk deze informatie toegankelijk te maken voor het publiek, omdat die gewoonlijk erg versnipperd is in allerlei publicaties en collecties, bekend of onbekend, of misschien zelfs nog ongepubliceerd. Literatuur is soms niet makkelijk op te vragen of zelfs ontoegankelijk. Het bestaan van typen en de plaats waar deze worden bewaard wordt van oudere soorten bovendien niet altijd in de literatuur vermeld. Waar mogelijk presenteren wij deze informatie die nodig is voor verdere studie. Maar we kunnen ook een bron van informatie zijn voor studenten en anderen die geinteresseerd zijn in Papua in het algemeen. De pagina's over de diverse gebieden in Papua worden gepresenteerd in about Papua en geven aanvullende informatie die mogelijk interessant kan zijn.

We zijn bijzonder dankbaar dat we worden bijgestaan door vele specialisten, die bijdragen aan deze website met informatie over hun insectengroep. Uitsluitend informatie waarvan wij weten dat die wetenschappelijk verantwoord is wordt hier opgenomen.

Indien u beschikt over aanvullende gegevens, of u bent gespecialiseerd in een insectengroep die in Papua voorkomt, maar nog niet op deze website wordt gepresenteerd, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen en u aan te sluiten bij onze medewerkers. We vertellen u graag meer over de werkwijze en voorwaarden.

Met dank aan: